Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 22 – 31.01.2024

Nr. 1746 / 02.02.2024.

  

Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 22 – 31.01.2024

 

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în obiective supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate în  Alimpeşti, Băleşti, Bengeşti-Ciocadia, Bumbești-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Dăneşti, Motru, Novaci, Peştişani, Polovragi, Prigoria, Runcu, Scoarţa, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Teleşti şi Turcineşti, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor.

Activitatea desfășurată s-a concretizat în următoarele acțiuni:

  • verificarea modului de asigurare a conformității cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare, în unități supuse supravegherii și controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii și a instrucțiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 103 controale;
  • verificarea în vederea autorizării/înregistrării/vizării sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor a unui număr de 44 obiective supuse controlului: o stupină (Bengești-Ciocadia), o unitate de vânzare directă a laptelui (Prigoria), două automate de lapte (Scoarța), o unitate de procesare a ciupercilor (Târgu-Jiu), o unitate de patiserie congelată (Târgu-Cărbunești), un restaurant (Târgu-Jiu), un fast-food (Târgu-Jiu), două baruri (Cătunele, Târgu-Jiu), 11 magazine alimentare (Cătunele, Crasna, Motru, Scoarța, Târgu-Jiu, Turcinești), două magazine de legume şi fructe (Târgu-Jiu) și 21 mijloace de transport pentru produse alimentare (Motru, Novaci, Polovragi, Târgu-Jiu);
  • avizarea mișcărilor inter-județene de animale;
  • verificarea unui număr de 50 deconturi de identificare şi înregistrare a animalelor, întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
  • eliberarea unui număr de 30 extrase RNE din registrul exploatațiilor și istoric al registrelor exploatațiilor, în urma solicitărilor diverșilor proprietari;
  • monitorizarea mișcărilor înregistrate și corectarea erorilor notificate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
  • întocmirea răspunsurilor la sesizările consumatorilor și/sau proprietarilor de animale.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, reprezentând 6 amenzi în cuantum de 67.000 lei, unor operatori şi/sau persoane fizice din Peştişani, Runcu şi Târgu-Jiu, respectiv:

600 lei proprietarului unei exploatații non-profesionale, pentru vânzarea de animale fără documente sanitare-veterinare şi fără anunțarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

2 x 2.000 lei unor medici veterinari de liberă practică împuterniciți, pentru deficiențe documentare constatate în cadrul desfășurarea activității din cadrul Programului Strategic al acțiunilor sanitare-veterinare;

2.400 lei proprietarului unei exploatații non-profesionale, pentru sacrificarea de animale fără notificarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit şi fără predarea crotaliilor auriculare, conform legislației sanitare-veterinare în vigoare;

10.000 lei la blocul alimentar al unui spital, pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare a produselor alimentare, a utilajelor specifice şi a ustensilelor de lucru folosite;

50.000 lei la o măcelărie, pentru comercializarea de carne de vită cu termen de valabilitate depășit.

 

  DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Gorcea Florin-Constantin