Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 01 – 21.01.2024

Nr. 1125 / 22.01.2024.

 

Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 01 – 21.01.2024

 

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în obiective supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate în  Bălăneşti, Bumbești-Jiu, Dăneşti, Drăguţeşti, Jupâneşti, Leleşti, Logreşti, Motru, Muşeteşti, Novaci, Prigoria, Stăneşti, Scoarţa, Stoina, Târgu-Jiu, Turceni şi Turcineşti, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor.

Activitatea desfășurată s-a concretizat în următoarele acțiuni:

 • verificarea modului de asigurare a conformității cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare, în unități supuse supravegherii și controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii și a instrucțiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 89 controale;
 • verificarea în vederea autorizării/înregistrării/vizării sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor a unui număr de 5 obiective supuse controlului: o stupină (Stăneşti), 3 magazine alimentare (Bălăneşti, Târgu-Jiu), un magazin de legume şi fructe (Târgu-Jiu);
 • verificarea modului de respectare a cerințelor legislației comunitare aplicabile comerțului cu carne proaspătă de porc, carne tocată, carne preparată şi a produselor din carne de porc, ca urmare a apariției şi evoluției unor focare de P.P.A., în conformitate cu prevederile Reg. delegat (UE) 2020/687 şi ale Reg. de punere în aplicare (UE) 2023/594;
 • Au fost efectuate acțiuni mixte de control la nivelul unităților autorizate şi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranța alimentelor, în cadrul Comandamentului de iarnă 2023-2024. Aceste controale au vizat în mod special produsele care se consumă în mod tradițional în această perioadă (carne de porc şi preparate din carne de porc). Echipele mixte au fost constituite din inspectori ai A.N.P.C., D.A.J., D.S.P. şi I.P.J. Gorj. Ȋn cadrul acestor controale, în depozitul unei carmangerii a fost reținută oficial cantitatea totală de 1779,9 kg carne de porc, produse din carne de porc şi carne de vită fără elemente de identificare, sancțiunea fiind aplicată de către inspectorii A.N.P.C.;
 • prelevarea unui număr de 8 probe din produse alimentare [zahăr alb import Ucraina, ciuperci congelate import Turcia (Boletus edulis) cuburi şi lamele), alimente RTE (aperitiv rece, salată bulgărească, salată orientală, salată boeuf, sote de cartofi cu carne de vită)], precum şi două probe de apă tehnologică şi 1 test de sanitaţie. Probele prelevate au fost analizate pentru determinarea unor parametri microbiologici (Listeria monocytogenes – determinare sau detecţie), precum și a unor parametri fizico-chimici [nivel de contaminare radioactivă, contaminanţi: metale grele (cadmiu, plumb)];
 • avizarea mișcărilor inter-județene de animale;
 • verificarea unui număr de 51 deconturi de identificare şi înregistrare a animalelor, întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • eliberarea unui număr de 16 extrase RNE din registrul exploatațiilor și istoric al registrelor exploatațiilor, în urma solicitărilor diverșilor proprietari;
 • monitorizarea mișcărilor înregistrate și corectarea erorilor notificate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • aplicarea măsurilor de eradicare a focarelor de pestă porcină africană şi de protecție împotriva răspândirii virusului P.P.A. în comunele Leleşti, Scoarţa şi Stoina;
 • efectuarea de examene clinice ale suinelor pentru stingerea focarelor de P.P.A. în localităţile Leleşti şi Stoina;
 • întocmirea răspunsurilor la sesizările consumatorilor și/sau proprietarilor de animale.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, reprezentând 9 amenzi în cuantum de 74.400 lei, unor operatori şi/sau persoane fizice din Drăguţeşti, Logreşti, Muşeteşti, Novaci, Prigoria şi Târgu-Jiu, respectiv:

1.200 lei la un fast-food, pentru manipularea produselor alimentare fără a purta echipament de protecție sanitară şi fără a face dovada efectuării examenelor medicale periodice;

1.200 lei la un magazin de legume şi fructe, pentru comercializarea produselor alimentare fără a deține document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranța alimentelor;

10.000 lei la un laborator de cofetărie-patiserie, pentru etichetarea incompletă a unui produs finit (nu era afișat un element de identificare, respectiv numărul de lot); plafonul şi pereții din sala de producție prezentau pete de murdărie si necesitau igienizare;

2 x 10.000 lei la un fast-food şi un magazin alimentar, pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de valorificare a produselor alimentare, a utilajelor specifice şi a ustensilelor de lucru folosite: aparatura frigorifică nu era igienizată, prezenta resturi organice, iar capacul acesteia era deteriorat;

3 x 10.000 lei unor medici veterinari de liberă practică împuterniciți, pentru nerealizarea integrală a acțiunilor sanitare-veterinare cuprinse în Programul Strategic al anului 2023;

12.000 lei la o carmangerie, pentru neasigurarea trasabilității pentru cantitatea de 11, 439 kg carne refrigerată (de porc şi de vită), în valoare totală de 313,52 lei, care a fost retrasă de la comercializare şi destinată distrugerii controlate de către o societate specializată.

 

  DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Gorcea Florin-Constantin