Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 01 – 12.02.2024

Nr. 2553 / 13.02.2024.

 

Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 01 – 12.02.2024

 

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în obiective supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate în  Alimpești, Bălești, Bâlteni, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Jiu, Bumbești-Pițic, Dănești, Dragotești, Drăguțești, Godinești, Lelești, Mătăsari, Motru, Mușetești, Negomir, Novaci, Peștișani, Plopșoru, Polovragi, Roșia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Scoarța, Slivilești, Stănești, Stoina, Târgu-Cărbunești, Târgu-Jiu, Tismana și Urdari, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor.

Activitatea desfășurată s-a concretizat în următoarele acțiuni:

 • verificarea modului de asigurare a conformității cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare, în unități supuse supravegherii și controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii și a instrucțiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 196 controale;
 • verificarea în vederea autorizării/înregistrării/vizării sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor a unui număr de 41 obiective supuse controlului: o unitate de vânzare directă a laptelui (Târgu-Jiu), o brutărie-patiserie (Bumbești-Jiu), două restaurante (Motru, Novaci), 1 snack-bar (Motru), 5 fast-food-uri (Bâlteni, Târgu-Jiu), un bar (Plopșoru), 9 magazine alimentare (Godinești, Mătăsari, Negomir, Plopșoru, Săcelu, Scoarța, Slivilești, Târgu-Jiu), o unitate de catering (Târgu-Jiu) și 20 mijloace de transport pentru produse alimentare (Mușetești, Stănești, Stoina, Târgu-Jiu);
 • prelevarea unui număr de 5 probe din produse alimentare (cârnați proaspeți, salam de casă, „Victoria”, alimente RTE: salată bulgărească, salată Cesar. Probele prelevate au fost analizate pentru determinarea unor parametri microbiologici (Listeria monocytogenes – determinare sau detecție), precum și a unor parametri fizico-chimici (conținut de nitriți și monoglutamat de sodiu);
 • avizarea mișcărilor inter-județene de animale;
 • confirmarea în laborator a testelor rapide efectuate pentru depistarea gripei aviare la două lebede găsite moarte în zona lacului de acumulare de la Vădeni. În cadrul măsurilor de prevenire a contaminării, a fost delimitată o zonă de protecție cu raza de 3 km, cât şi o zonă de supraveghere cu raza de 10 km, supuse restricțiilor;
 • confirmarea a 3 cazuri de pestă porcină africană la mistreți aparținând Fondurilor de vânătoare nr. 16 Bumbești-Pițic şi nr. 21 Dănești;
 • au fost efectuate examene clinice la suine şi pe baza rezultatelor acestora a fost stins focarul de P.P.A. de la Scoarța;
 • verificarea unui număr de 5 deconturi de identificare şi înregistrare a animalelor, întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • eliberarea unui număr de 18 extrase RNE din registrul exploatațiilor și istoric al registrelor exploatațiilor, în urma solicitărilor diverșilor proprietari;
 • monitorizarea mișcărilor înregistrate și corectarea erorilor notificate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • întocmirea răspunsurilor la sesizările consumatorilor și/sau proprietarilor de animale.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, reprezentând 16 amenzi în cuantum de 134.400 lei, unor operatori şi/sau persoane fizice din Godinești, Mătăsari, Motru, Polovragi, Runcu, Rovinari, Târgu-Jiu, Târgu-Cărbunești, respectiv:

2 x 600 lei proprietarilor unor exploatații non-profesionale, pentru încercarea de comercializare a materialului seminal de la masculi neautorizați pentru reproducție;

1.000 lei la o farmacie veterinară, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare fără prescripție medicală;

2 x 1.200 lei proprietarilor unor exploatații non-profesionale, pentru vânzarea de animale fără documente sanitare-veterinare și fără anunțarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

1.200 lei la un magazin alimentar, pentru depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare (smântână expusă la temperatura mediului ambiant);

1.600 lei proprietarului unei exploatații non-profesionale, pentru sacrificarea de animale fără documente sanitare-veterinare, fără anunțarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit și fără predarea către acesta a crotaliilor auriculare, conform legislației sanitare-veterinare în vigoare;

5.000 lei la o unitate de catering, pentru depozitarea ambalajelor de transport ale produselor alimentare în condiții care pot determina contaminarea şi impurificarea acestora (nu a fost delimitat un spațiu închis destinat depozitării ambalajelor de unică folosință);

10.000 lei la un laborator de patiserie, pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare: saci de făină nedistanțați față de perete; recipiente de plastic cu materii prime depozitate direct pe paviment, sectorizare neconformă – materii prime depozitate împreună cu semifabricate; echipament de stradă prezent în spațiul de producție;

10.000 lei la un restaurant, pentru ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a unor produse alimentare care necesitau etichetare suplimentară, în scopul stabilirii termenului de consum, așa cum este impus de către producător prin intermediul etichetei; la data verificării, operatorul nu deținea proceduri de bune practici de igienă și nu a întocmit un program de autocontrol pentru anul 2024;

10.000 lei la o brutărie, pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru (paviment neigienizat, cu depuneri de grăsimi, frigider cu zone degradate, recipiente neigienizate), caserole cu produse răzuite neetichetate cu data şi ora efectuării operațiunii;

10.000 lei la o brutărie, pentru neîntocmirea unui program de autocontrol; etichetarea necorespunzătoare a unor produse de patiserie cu umpluturi fabricate; procedurile H.A.C.C.P. necesită actualizare;

2 x 10.000 lei la două unităţi de catering, pentru desfășurarea activității de alimentație publică – catering fără a deține document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranța alimentelor;

12.000 lei la o unitate de catering, pentru nemonitorizarea temperaturilor din spațiile frigorifice în care se depozitau alimente; nu era elaborat un program de autocontrol; nu au fost prezentate fișele de aptitudini ale personalului lucrător; a fost depistată cantitatea de 8,5 kg carne neidentificată în valoare totală de 131,75 lei, pentru care nu a putut fi demonstrată trasabilitatea. Sancțiune complementară: produsele au fost sechestrate şi destinate neutralizării controlate;

50.000 lei la o brutărie şi interzicerea desfășurării activității, pentru funcționarea fără obținerea înregistrării din partea D.S.V.S.A. Gorj; în plus, starea de igienă era necorespunzătoare, aparatura tehnologică şi frigorifică, ustensilele şi suprafețele de lucru prezentând acumulări de murdărie şi urme de rugină; nu existau facilități pentru spălarea şi uscarea igienică a mâinilor, nu exista sursă de apă caldă; materiile prime erau depozitate necorespunzător într-un spațiu neigienizat; navetele cu produs finit erau neigienizate, mijloacele de transport erau neînregistrate şi nu erau igienizate; nu au fost efectuate analize ale produselor fabricate; nu a fost pus la dispoziție un raport de producție pentru produsele obținute în unitate.

 

  DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Gorcea Florin-Constantin